Heilborn - Apotheke, Mag. Christine Keckeis e.U. FN 1905b